top of page

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.

 

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych aesthete.com.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Chirurgia Plastyczna - Aesthete

ul. Stolarzowicka 38

41-908 BYTOM (Miechowice)

NIP 6261039599


Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa. ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

II. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na aesthete.com.pl

A. WIX.COM

System informatyczny, z którego korzysta aesthete.com.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z aesthete.com.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na aesthete.com.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji aesthete.com.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez aesthete.com.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 

C. Google AdWords (cookies)

Google AdWords / Google Ads wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez aesthete.com.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords / Ads.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 

C. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

aesthete.com.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej aesthete.com.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

aesthete.com.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

aesthete.com.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

III. Kontakt

aesthete.com.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: info@aesthete.com.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt e-mail: info@aesthete.com.pl.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Janina Janicka Grabowska.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach korespondencyjnych.

  • Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do innych organizacji międzynarodowych.

  • W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

bottom of page